“ 7 ข้อควรรู้ก่อนเลือกใช้ Safety Relief Valve ”

 • 1. Safety Valve ใช้กับของไหลประเภทไหน ?
  – Steam (ไอน้ำ) , Water (น้ำ) , Air (ลม) , Oil (น้ำมัน) , Gas (ก๊าซ)
 • 2. แรงดันที่ต้องการและแรงดันสูงสุด ?
  – PSI , Kg/cm2 หรือ MPa
 • 3. อุณหภูมิของของไหลที่ต้องการใช้งาน ?
  – 150 องศาเซลเซียส
 • 4. End Connection ที่ต่อใช้งานแบบใด ?
  – หน้าแปลน , เกลียว

 • 5. อัตราการระบายที่ต้องการ ?
  – ในกรณีที่ใช้กับ Boiler Safety Valve ต้องมีอัตราการระบายไอน้ำ มากกว่าหรือเท่ากับ อัตราการผลิตไอน้ำของ Boiler
  – ในกรณีที่ติดตั้งที่ด้านขาออกของ PRV ควรมีอัตราการระบาย 10% ของค่า Flow Rate สูงสุดของ PRV
 • 6. กรณีเปลี่ยนแทนตัวเก่า
  – ควรตรวจเช็คขนาดของตัวเก่า เช่น 50A และรวมถึงอัตราการระบายของตัวเก่าด้วย
 • 7. กรณีใช้งานกับแก๊สและของเหลว
  – ควรใช้ Safety Relief Valve รุ่นที่มี O Ring ซึ่งจะสามารถป้องกันการรั่วซึมของแก๊สและของเหลวผ่าน Safety Relief Valve

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📱 084-3879073, 092-2463011
🌐 www.valves-mart.com
📩 mail : marketing@valves-mart.com
 : @Valvesmart