ค้นหาสินค้าที่ต้องการใน App Lazada

กดที่สินค้าที่ต้องการ

ให้สังเกตุสินค้าว่าเป็นสินค้าจากร้าน Valavesmart

กดปุ่มสั่งซื้อ หรือ เพิ่มลงรถเข็น

กดสั่งซื้อสินค้า ดำเนินการต่อตามปกติ