วาล์ว 3 in 1

เป็น Butterfly Valve, Strainer, Check Valves ในตัวเดียวกัน จุดเด่น
1. ประหยัดพื้นที่
2. ซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องถอด ออกจากท่อ
3. ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง(ค่าเชื่อมท่อ,หน้าแปลน,ข้อต่อ,ปะเก็น
4. ทำงานประกอบท่อและอุปกรณ์ได้ไว งานง่ายขึ้น เสร็จเร็ว ขึ้น ลดค่าแรง ลดค่าของ